av天堂人妻在线观看

av天堂人妻在线观看

 如,脾阴不足,以致饮食无味,喜饮冷浆及鲜果,血虚腹痛,按之即止,火炎欲呕,或干霍乱,或大疟寒热并盛,老人精绝,阳痿,少年纵欲伤精,阴精不守,精滑,脑漏,妇人血枯无子,血枯经闭,肾虚小便余沥,梦寐纷纭,行履重滞,痹症,中风僵仆不语,中风口眼歪斜,中风言语蹇涩,中风半身不遂,中风痰多神昏,阴症痈疽未溃,其三十一症,皆必须附子,十补阴,三补阳,始能夺命奏功。谓旱莲草性寒,而任督则喜温而不喜寒,故能降肾中之火,以解其焦枯,而不能暖任督之髓,以滋其润泽也。

夫补药而用茯苓者,纯补之脏滞,故用之通达,使于泻之中,以助其补之力也,若过用乳制,则通利之性全失,一味呆补,反不能佐补药以成功。惟喉痹之症,倘系实火,可以内外兼治,而《本草》各书反不言及。

金钗石斛,本非益精强阴之药,乃降肾中命门虚火之药也,去火之有余,自然益水之不足,泻肾中之虚火,自然添骨中之真水矣,故曰∶强阴而益精。 如汗斑,细病也,何必用此以耗元气。

然而又云∶其性温,肺病喘嗽,皆阴虚肺热症也,不宜多用等语,似乎紫菀并不可以治嗽也。 不知金钗石斛,非知母、黄柏可比。

天下有形之损,其损小。二汤分早晚服之,使两不相妨,而两有益也。

故香薷饮,宜多加参、术或疑香薷祛暑,必须补正气,然有补正气以祛暑,而暑邪愈炽者,岂香薷不可用乎?如半夏亦消痰圣药,何治人面疮无效?

Leave a Reply